Hình “Avatar” trong mỗi lời bình luận (comment) ở dưới các bài đăng

Nếu anh chị muốn ca đoàn thấy hình anh chị trong lời bình luận, xin các anh chị vào trang mạng http://Gravatar.com, ghi danh (chuẩn bi sẵn email và 1 tấm hình nhỏ: photo, picture hay hí họa). Sau khi ghi danh các anh chị sẽ thấy tấm hình “Avatar” của mình trong mỗi lời bình luận/comment. Rất đơn giản, dễ dàng và sẽ làm cho webblog sống động.

Thí dụ:

Đã có ghi danh vô Gravatar

Không có ghi danh vô Gravatar

NLS

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: