Chuẩn Bị, Dọn Đường Chúa Cho Ngay Thẳng và Sẵn Sàng Đón Chúa

clip_image001

Advertisements
Posted in Tin Tức CĐTL3. Comments Off on Chuẩn Bị, Dọn Đường Chúa Cho Ngay Thẳng và Sẵn Sàng Đón Chúa
%d bloggers like this: