Những Khuôn Mặt Từ Ngày Thành Lập Ca Đoàn

“Dù đến rồi đi, tôi cũng xin tạ ơn người, tạ ơn đời,…”

Tạ Ơn, Trịnh Công Sơn

Thực hiện và tổng hợp: Tony Phạm

Để xem tất cả các hình anh chị em (loại Gallery View), xin nhấn vào đây: Phòng Trưng Bày CDTL3 2003-2008

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: