Lễ Lá 2009

Theo Bách khoa toàn thư mở Wikipedia:
Chúa nhật Lễ Lá là ngày lễ rơi vào ngày Chủ nhật trước lễ Phục Sinh. Lễ này kỷ niệm một sự kiện được viết trong bốn sách Phúc âm quy điển (Mark 11: 1-11, Matthew 21: 1-11; Luke 19: 28-44; và John 12: 12-19)- kể về việc Chúa Giê-su tiến vào thành Jerusalem những ngày trước khi chịu khổ hình.

Truyền thống sử dụng lá cọ trong các nghi lễ, nhưng vì ở các vùng khác nhau có thể không có cọ hoặc khó tìm được, dẫn tới có thể thay thế bằng những cành cây thủy tùng, cây liễu hay những cái cây bản xứ khác. Chủ nhật thường được xác định bởi những tên của những loại cây này. Ở Việt Nam, hầu hết các nhà thờ sử dụng lá dừa.

Chúa Nhật Lễ Lá:

Ðường về khổ nạn –  Vũ, SJ

Nếu việc rước lá được cử hành trong ý hướng tưởng niệm Chúa Kitô về thành Giêrusalem để hoàn tất mầu nhiệm Vượt Qua của Người thì việc cử hành Tuần Thánh cũng được gọi mời như dấu chỉ của đường về khổ nạn. Cuộc vào thành Giêrusalem của Đức Giêsu là bước chân dẫn vào đường về khổ nạn vì chính Đức Giêsu đã tự nguyện bước vào lộ trình đó nhận lấy khổ nạn và xuyên qua sự chết để làm giá máu cứu chuộc muôn dân.
Đường về khổ nạn khởi hành bằng việc cử hành phụng vụ Thứ Năm Tuần Thánh khởi đầu Tam Nhật Vượt Qua. Tam Nhật Vượt Qua được kết thúc bằng việc tưởng niệm mầu nhiệm Chúa sống lại. Hội Thánh cử hành Tam Nhật Vượt Qua nhằm tưởng niệm cuộc Thương Khó và Phục Sinh như dấu chỉ hoàn tất công trình cứu chuộc của Đức Giêsu một cách trọn vẹn.

Nhấn vào đây để đọc thêm ……

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: