Góp Lời Cầu Nguyện … Cho Người Em Ruột Chị Kim Anh (Anh Sáng)

prayer wall

Xin anh chị em trong ca đoàn góp lời cầu nguyện (với gia đình anh chị Sáng và Kim Anh) cho người em gái của chị Kim Anh đang trong nhà thương được mọi sự an bình trong tay Chúa.

Ca Đoàn 1:30

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: