Thành Kinh Phân Ưu

Được tin buồn Thân Phụ của anh Trịnh Linh và Nhạc Phụ của chị Nguyễn Uyển Nga là:

Cụ ông

Luca Trịnh Văn Chưng

Đã ra đi ngày 7 tháng 5 năm 2010 tại Westminster, California

Ca Đoàn Thánh Linh 3, Fountain Valley, xin chia buồn cùng anh chị Trịnh Linh & Uyển Nga cùng tang quyến

Thành Kinh Phân Ưu

CĐTL3

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: