LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 6/2010

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 6/2010 – Trích VietCatholic News (25 May 2010 07:36)

Tháng Sáu là tháng kính Thánh Tâm Chúa với lễ Kính Thánh Tâm Chúa vào ngày Thứ Sáu sau Chúa Nhật Kính Mình và Máu Thánh Chúa.
Ngoài lễ kính Thánh Tâm Chúa, trong tháng này, chúng ta sẽ mừng Chúa Nhật Lễ Mình và Máu Thánh Chúa (6/6/2010) và các Chúa Nhật XI, XII, XIII thường niên, Năm C.

CHÚA NHẬT KÍNH MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA hướng tâm trí chúng ta về Mầu Nhiệm Chúa Giêsu ngự thật trong Bí Tích Mình và Máu Thánh Chúa để làm của nuôi linh hồn chúng ta, để làm của lễ hiến tế trên bàn thờ. Mỗi khi chúng ta Rước Lễ là chúng ta được rước lấy Chúa Giêsu ngự thật vào lòng chúng ta để làm của ăn thiêng liêng cho chúng ta. Bài đọc I (Sáng Thế 14:18-20) nhắc đến ông Menkisêđê dâng của lễ tạ ơn và chúc phúc cho ông Abraham. Menkisêđê là hình ảnh Chúa Giêsu Kitô Linh Mục đời đời (Thơ Do Thái, chương 7). Bài đọc II (1 Côrintô 11:23-26) nhắc đến việc Chúa Giêsu lập Bí Tích Mình và Máu Thánh Chúa trong Bữa Tiệc Ly; mỗi khi chúng ta rước lấy Mình và Máu Thánh Chúa là chúng ta loan truyền việc Chúa Giêsu đã chịu chết để chuộc tội chúng ta. Bài Phúc Âm (Luca 9:11-17) ghi lại phép lạ Chúa Giêsu hóa bánh và cá ra nhiều để nuôi dân chúng. Phép lạ này là hình ảnh về việc Chúa Giêsu lập Phép Thánh Thể để nuôi linh hồn đói khát thiêng liêng của chúng ta.

LỄ KÍNH THÁNH TÂM CHÚA (Năm C) (Thứ Sáu 11/6/2010) là dịp để chúng ta suy niệm về tình yêu vô biên của Thiên Chúa đối với nhân loại và mọi người chúng ta. Bài Đọc I (Egiekiel 34:11-16): Thiên Chúa luôn chăm sóc chúng ta như đàn chiên yêu thương của Ngài; dẫn đưa chúng ta trên mọi nẻo đường, và tìm kiếm các con chiên xa lạc để đưa về đàn chiên. Bài Đọc II (Rôma 5:5-11) Thiên Chúa đã chứng tỏ tình yêu vô biên của Ngài đối với chúng ta là đã sai Con Một của Ngài xuống trần và chịu nạn chịu chết để chuộc tội chúng ta. Bài Phúc Âm (Luca 15:3-7): Thiên Chúa yêu thương chúng ta, dù khi chúng ta yếu đuối sa ngã phạm tội, Ngài vẫn yêu thương và vui mừng khi chúng ta ăn năn hối cải và trở về với Chúa.

CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN (C) nói đến tình thương xót bao la của Thiên Chúa đối với những tội nhân biết nhìn nhận tội lỗi mình và thành thật ăn năn sám hối. Bài Đọc I (2 Samuel 12:7-10, 13): Vua David đã được Chúa chọn và xức dầu để làm Vua Israel, nhưng ông đã phạm tội thật nặng nề; tuy nhiên ông đã thật lòng ăn năn tội lỗi và Thiên Chúa đã tha tội cho ông. Bài Đọc II (Galat 2:16, 19-21): chúng ta được công chính hóa là nhờ lòng tin vào Chúa Kitô, Đấng đã chịu chết để đền vì tội lỗi chúng ta; theo gương Thánh Phaolô “chúng ta hãy sống trong lòng tin tuyệt đối vào Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã yêu thương chúng ta và hy sinh chính mình cho chúng ta.” Bài Phúc Âm (Luca 7:36- 8:3): người đàn bà tội lỗi đã đến với Chúa Giêsu và khóc lóc ăn năn sám hối tội lỗi và vì thế “tội của bà thật nhiều, nhưng đã được thứ tha.”

CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN (C): nói đến cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu để cứu chuộc nhân loại. Bài Đọc I (Giacaria 12:10-11,13:1): Tiên tri Giacaria đã tiên báo trước về cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu “Chúng nhìn xem Đấng chúng đã đâm thâu qua.” Bài Đọc II (Galat 3:26-29): Tất cả chúng ta đều đã được chịu cùng một phép Rửa Tội trong Chúa Giêsu Kitô và được mặc lấy Chúa Kitô, nên chúng ta được nên một với Chúa, không còn phân biệt màu da, chủng tộc… Bài Phúc Âm (Luca 9:18-24): Chúa Giêsu báo trước cho các môn đệ “việc Chúa Giêsu sẽ chịu nạn chịu chết để chuộc tội nhân loại; nhưng ngày thứ ba sẽ sống lại.” Sau đó Chúa Giêsu nói “Những ai muốn làm môn đệ của Chúa cũng phải bỏ mình đi, vác thập giá mình mà theo Chúa.”
Hôm nay cũng là ngày “Tôn Vinh Cha” (Father’s Day): Chúng ta hãy tưởng nhớ công ơn của các người cha của chúng ta và cầu nguyện xin Chúa cho các vị đã qua đời được thưởng công trên nước Chúa; cho các vị còn sống được an mạnh và vui sống trong tuổi già. Xin cho chúng ta luôn biết sống như những người con ngoan để đền đáp bao công lao nuôi dưỡng của cha mẹ chúng ta: “Công Cha như núi Thái Sơn, nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra.”

CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN (C): nói đến việc Chúa gọi và chọn một số người để từ bỏ mọi sự và hiến thân phục vụ công việc của Chúa. Bài Đọc I (1 Các Vua: 19: 16,19-21): Thiên Chúa đã chọn Êlia là tiên tri cho Chúa và khi Êlia sắp mãn cuộc đời, Chúa bảo Êlia chọn Êlisê để thay thế và Êlisê đã trở nên một tiên tri thay thế tiên tri Êlia. Bài Đọc II (Thơ Galat 5: 1, 13-18): Chúng ta đã được thanh tẩy khỏi mọi tội lỗi để được sống trong tự do của con cái Chúa; chúng ta đừng sống theo đam mê tội lỗi xác thịt và thế gian nữa, nhưng hãy sống theo ơn Chúa Thánh Thần, để yêu thương phục vụ lẫn nhau như những người con yêu thương của Chúa. Bài Phúc Âm (Luca 9:51-62): Trên đường đi Giêrusalem để chuẩn bị cuộc tử nạn, Chúa Giêsu muốn đến một làng xứ Samria nhưng họ không chấp nhận; hai anh em Giacôbê và Gioan đã xin Chúa cho lửa đốt ngôi làng đó; nhưng Chúa Giêsu bảo: “Con Người đến không phải để giết chết, nhưng để cứu chữa người ta.” Đối với một số người muốn theo làm môn đệ của Chúa, Chúa bảo phải bỏ mọi sự mới có thể theo Chúa.

Tháng này cũng là tháng cuối cùng trong Năm Thánh cầu cho các Linh Mục. Tuy nhiên, việc cầu nguyện cho các Linh Mục vẫn là công việc chúng ta phải làm hàng ngày để xin ơn thánh hóa cho các Chủ Chăn trong Giáo Hội, nhất là những vị Chúa sai đến giữa chúng ta. Chúng ta cũng hãy tiếp tục cầu nguyện và khuyến khích cho có nhiều bạn trẻ được Chúa gọi để hiến dâng cuộc đời, trở nên các linh mục, tu sĩ nam nữ, để phục vụ Chúa và Giáo Hội. Tham gia vào các Hội BảoTrợ Ơn Gọi cũng là cách rất tốt để giúp phát triển Ơn Gọi ở các nơi.

LM. Anphong Trần Đức Phương

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: