Thầy Ơi! (thơ)

Thầy Ơi! (thơ)

§ Trầm Thiên Thu

Thẳng tay ném mấy chục đồng
Giuđa quả quyết: “Tôi không bán Thầy
Mấy ông chỉ dối lừa tôi”
Thế nhưng sự việc đã rồi còn đâu!
Ở đời lắm kiểu lừa nhau
Dối thầy, phản bạn, chuyện nào lạ chi!
Vì tam giới: Tham, Sân, Si
Con đây cũng giống Giuđa, thưa Thầy!
Đời con nào có hơn ai
Vậy mà cứ tưởng mình đây ngon lành
Tướng đi vênh váo, ngông nghênh
Mắt nhìn liên láo, ngó quanh khinh người
Vậy là con bán Thầy rồi
Chỉ vì vật chất, đánh rơi linh hồn
Lạy Thầy, xin xót thương con
Thành tâm sám hối vô vàn, Thầy ơi!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: