Tin buồn: Hiền Thê của anh Nguyễn Văn Du (tenor) Qua Đời

Phân Ưu

Nhân được tin buồn, Hiền Thê của anh Nguyễn Văn Du (tenor) là:

Maria Nguyễn Thị Kim Thu

đã tạ thế lúc 11:30PM ngày 14 tháng 3 năm 2012 tại Bệnh Viện UCI

Hưởng dương 56 tuổi

Trước sự mất mát lớn lao này, Ca Đoàn Thánh Linh 1:30 xin chân thành phân ưu cùng anh, các cháu, và gia đình tang quyến.

Ca Đoàn Thánh Linh 1:30 xin được hợp ý

cùng anh, các cháu, và gia đình tang quyến, trước là dâng lời cảm tạ lên Thiên Chúa vì những hồng ân Ngài đã ban cho chị khi còn sống; và sau là cầu nguyện cho linh hồn chị được hưởng nhan thánh Chúa theo như lòng mong ước của mọi người còn sống.

Ca Đoàn Thánh Linh 1:30

 

1. Con vẫn trông cậy Chúa, lòng con tin tưởng nơi Ngài. Con hy vọng vào Ngài, đời con nương bóng Chúa thôi. Con xin trao về Chúa niềm tin và ước mơ này, được quên đi những lo âu, tìm luôn theo bước chân Cha.
ÐK: Con luôn trông cậy Chúa, khác nào em bé ngủ yên trong tay mẹ hiền bên lời yêu mến. Tình Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn dù trong mưa gió mãi mãi bình yên, mãi mãi bình yên.
2. Giữa tháng năm đời sống nhiều khi mưa đổ bên trời. Ðam mê nặng lòng người, niềm đau khơi nước mắt rơi. Những ánh sao còn đó, còn tin yêu ngước lên trời, tình thương Thiên Chúa muôn đời, ngàn năm soi ấm tin vui.
3. Nếu Chúa không dọi nắng thì hoa đâu nở trong vườn. Con không tựa vào Ngài thì con như lá úa phai. Yêu đuối trong cuộc sống, đời con tay trắng hư không, đường đi sông núi mênh mông, làm sao quên hết long đong

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: