Thân Mẫu của anh Nguyễn Văn Sáng (Tenor) và Nhạc Mẫu chị Hoàng Kim Anh (Sop) Vừa Qua Đời …

Chia Buồn

Được tin Thân Mẫu của anh Nguyễn Văn Sáng (Tenor)

cũng là Nhạc Mẫu chị Hoàng Kim Anh (Sop)


là cụ bà

Inê Nguyễn Thị Trâm

đã vừa từ trần, và được chôn cất (tuần vừa qua) tại Việt Nam


Anh chị em thành viên ca đoàn Thánh Linh Lễ 1:30 xin kính gởi tới anh chị và gia quyến lời chia buồn phân ưu.

Trong tinh thần hiệp thông, ca đoàn xin cùng tạ ơn Chúa, và cầu nguyện với anh chị Sáng & Kim Anh,


CDTL 1:30

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: