Thân Phụ của chị Phạm Mai Hân và Phạm Mai Huân (Altos); và Nhạc Phụ anh Dzũng (Bass) Vừa Qua Đời …

 

 

Chia Buồn


Được tin Thân Phụ của hai chị Phạm Mai Hân và Phạm Mai Huân (Altos); và là Nhạc Phụ anh Đỗ Danny Dzũng (Bass) là

Cụ Ông

Giuse Phạm Ngọc Hợp

đã vừa từ trần lúc 2:00pm trưa ngày 30 tháng 6 năm 2012

Anh chị em thành viên ca đoàn Thánh Linh Lễ 1:30 xin kính gởi tới các anh chị và gia quyến lời chia buồn phân ưu.

Trong tinh thần hiệp thông, ca đoàn xin cùng với các anh chị Hân Huân và Dzũng cất tiếng hát tạ ơn Chúa, và cầu nguyện cho linh hồn Giuse.

CDTL 1:30

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: