Nhạc Phụ của anh Nguyễn Du (Tenor) vừa từ trần

Chia Buồn

Được tin Nhạc Phụ của anh Nguyễn Du (Tenor)

là cụ Ông

Đominicô Nguyễn Khắc Trữ

đã vừa từ trần tuần vừa qua tại Orange County

Anh chị em thành viên ca đoàn Thánh Linh Lễ 1:30 xin kính gởi tới anh và tang gia lời chia buồn phân ưu.

Trong tinh thần hiệp thông, ca đoàn xin cùng tạ ơn Chúa, và cầu nguyện với anh.

CDTL 1:30

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: