Ca Đoàn Thánh Linh 3 Holy Spirit Catholic Church, California Mừng Lễ Truyền Thống CĐTL3 Lần Thứ 9 – 2003-2012

 

Trong niềm hân hoan kỷ niệm 9 năm thành lập (2003-2012) và 9 năm đóng góp tiếng hát ca tụng Thiên Chúa với cộng đoàn Thánh Linh trong thánh lễ CN 1:30, và các nghi thức phụng vụ khác của Giáo Xứ Thánh Linh, Ca Đoàn Thánh Linh 1:30 xin chân thành cám tạ:

· Đức Ông Chánh Xứ Giáo Xứ Thánh Linh Phạm Quốc Tuấn.

· LM Phó xứ Hoàng Quang Đức

&

· Các Linh Mục Cựu Quản Nhiệm CĐ Thánh Linh từ lúc thành lập CĐTL3 đến nay:

* LM Phạm Ngọc Tuấn (2003-2005)

* LM Nguyễn Kim Long (2005-2007)

* LM Xuân Nguyên (2007-2010)

* LM Giảm Quản Giáo Xứ Thánh Linh Trần Đức (2009-2011)

* LM Benjamin Trần (2010-2012)

&

· Ban Mục Vụ Cộng Đoàn và Cộng Đoàn Thánh Linh.

· Quý vị ân nhân và bảo trợ.

· Các nhạc sĩ sáng tác và hòa âm (các bài hát CĐTL3 đã và đang xử dụng)

· Các anh chị đã tham gia giúp đỡ trong thời gian đầu thành lập.

· Cựu ca viên và thành viên.

· Các nhạc sĩ vỹ cầm, tây ban cầm, phong cầm và dương cầm.

· Các ca viên và thành viên đang sinh hoạt hiện nay.

Xin ghi nhận sự hiện diện, đóng góp tài năng, công sức, thời giờ cũng như nâng đỡ, cầu nguyện của các cha, quý vị và anh chị đối với ca đoàn TL3 trong quá khứ, hiện tại và trong tương lai.

&

Xin cầu nguyện chung cho nhau, nâng đỡ lẫn nhau, để chúng ta cùng có một Đức Tin luôn kiên vững trong cuộc hành trình đi qua sa mạc cuộc đời và cùng nhau tiến về Quê Hương Nước Trời.

LM. Anphong Trần Đức Phương

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: