Đêm Thánh Ca Giáng Sinh "Theo Ánh Sao Cứu Thế" – 2012

Đêm Thánh Ca Giáng Sinh "Theo Ánh Sao Cứu Thế"

Trong tâm tình cảm tạ Hồng Ân Năm Đức Tin và kỷ niệm 25 Năm Cung Hiến Thánh Đường, Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Giáo Xứ Holy Spirit sẽ tổ chức

Chương Trình

Thánh Ca Giáng Sinh

Theo Ánh Sao Cứu Thế

Tại Thánh Đường Holy Spirit Catholic Church,

17270 Ward St. Fountain Valley, CA 92708,

Thứ Sáu Ngày 21 Tháng 12 Năm 2012.

Mở cửa lúc 7:15PM và khai mạc đúng 8:00PM.

Vào cửa tự do

Ban Đại Hợp Xướng Giáo Xứ Thánh Linh, dàn nhạc Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ, cùng với các tiếng hát xuất sắc của Cộng Đồng Việt Nam, Lam Anh, Đăng Khoa, Trần Ngọc… Sẽ trình bày những tuyệt tác Thánh Ca Giáng Sinh Việt Nam và thế giới.

Ban Tổ Chức trân trọng kính mời.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: