Bài Hát Hằng Tuần

The Roman Catholic Diocese of Orange –

Các Ngày Lễ  Buộc và Lễ Trọng (Holy Days of Obligation and Liturgical Celebrations)

Lịch Công Giáo năm 2012, tháng  (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) & (12)  (Trích Báo Dân Chúa)

Liên Ca Đoàn Thánh Linh Fountain Valley, California

Ca Mục Tam Nhật Thánh 2012

Lịch Công Giáo năm 2012, tháng  (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) & (12)  (Trích Báo Dân Chúa)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: