Liên Ca Đoàn

2012

Chương Trình Nhạc Giáng Sinh  A Christmas Blessing

Đêm Thánh Ca Giáng Sinh “Theo Ánh Sao Cứu Thế” – 2012

https://i0.wp.com/htmlimg2.scribdassets.com/23rkv214qo1yufx5/images/1-86b6ebc889.jpg

Lễ Canh Thức Giáng Sinh 2012 (Chiều Ngày Thứ Hai 24 tháng 12 năm 2012)

  • Ca Mục

Ca Mục Tam Nhật Thánh 2012

2011

(Nguồn: Anh Nguyễn Văn Thủ)

2010

  1. Giáng Sinh 2010

– Annual Chrismas Carol: Dec 10

– Lễ Vọng Giáng Sinh: Dec 24

  1. Tam Nhật Thánh 2010

2009

  1. Ca Mục Vọng Giáng Sinh và Lễ Tạ Ơn
  2. Đêm Nhạc 25/12 Kỹ Niệm 20 Năm Thành Lập Cộng Đoàn VN tại Giáo Xứ Thánh Linh, FV, CA, USA

  3. Ca Đoàn tham dự Đại Lễ Mừng Kính Các Thánh Tử Đạo VN tại CSU Long Beach *

2008

Đêm Nhạc Ngô Duy Linh và Hải Linh 23/8/2008

Liên Ca Đoàn TL – Vọng GS 2006

Vong GSinh (213)Liên Ca Đoàn TL – Vọng GS 2006

Reblog this post [with Zemanta]
Advertisements

One Response to “Liên Ca Đoàn”


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: