Ca Mục Mùa Chay, Tuần Thánh và Phục Sinh 2009

Liên Ca Đoàn Thánh Linh

&

Thứ Năm Tuần Thánh – 9 tháng 4

1. Nhập Lễ

Thập Giá Đức Kitô (Thành Tâm) *199*

Hát Vinh Danh

2.Đáp Ca và Câu Xướng Trước Phúc-Âm

TV115 Hải Triều 114

Xướng Trước Phúc Âm- Đồng Dao 124

3. Phúc-Âm và Rửa Chân

Chúa Rửa Chân Con Sao? – Cát Minh 125

4. Dâng Lễ

Đâu Có Tình Bác Ái – Cát Minh 126

Thánh, Tuyên-Xưng, Amen, Lạy Chiên

5. Rước Lễ

Bài Ca Yêu Thương – Vân Thanh *200*

Tiệc Thánh 128

6. Kiệu Mình Thánh trong nhà thờ

Nào Ta Hát 129

7. Chầu Thánh Thể (tại hội trường)

Thờ Lạy Chúa & Từ Bây Giờ TCVN 285, 231

Này Con Là Đá, Cầu Cho GH và Tantum TCVN 280, 282

Thứ Sáu Tuần Thánh- 10 tháng 4

Đáp Ca:

TV 30 (Xuân Nguyên)

Câu Xướng:

Đức Kitô (Đồng Dao) trang 133

Bài Thương Khó trang B13-B16

Suy Tôn Thánh Giá: trang B9

Hôn Chân Chúa:

Ôi Thập Giá, trang 131 và Thánh Giá Hiên Ngang, trang 134

Hiệp Lễ:

Mẹ Đứng Đó: trang 136


Lễ Vọng Phục Sinh 2009 – 11 tháng 4

1. Rước Nến Phục Sinh:

Ánh Sáng Chúa Kitô / Tạ Ơn Chúa (3 lần)

2. Công Bố Tin Mừng Phục Sinh

3. Sau Bài Đọc 1:

Lạy Chúa, Xin Sai Thánh Linh, Hoàng Kim

4. Sau Bài Đọc 2:

Nào Ta Ca Tụng Chúa , Đồng Dao

5. Sau Bài Đọc 3:

Các Người Sẽ Hân Hoan, Anh Nguyễn

6. Kinh Vinh Danh

7. Sau bài Thánh Thư (Thơ Thánh Phaolo):

Lm xướng Alleluia (3 lần).

Sau đó cả đoàn hát liền bài Đây Là Ngày, Lm. Raphael Xuân Nguyên

Hát Alleluia (Hãy Cảm Tạ Chúa, Thành Tâm)

8. Phúc Âm

9. Kinh Cầu Các Thánh

10. Trong khi rẩy nước Thánh:

Tôi Đã Thấy Giòng Nước (Cát Minh)

11. Dâng Lễ:

Dâng Lễ Phục Sinh, Nguyễn Chánh

12. Thánh Thánh Thánh

13. Tuyên Xưng Mầu Nhiệm Đức Tin

14. Amen

15. Lạy Chiên Thiên Chúa

16. Hiệp Lễ:

Trỗi Cao Tiếng Kèn, Handel

Nhấn và đây để nghe mp3:

Trỗi Cao Tiếng Kèn – Handel (Nhanh),

Trỗi Cao Tiếng Kèn – Handel (Nhịp Chậm để nghe và tập theo)

(Cám ơn CT Đoàn Tín)

Con Hãy Nhớ Rằng, Hoàng Kim

17. Kết Lễ:

Lạy Nữ Vương Thiên Đàng, Tiến Dũng & Thiên Cảm

&

Lễ Phục Sinh Ban Ngày – 12 tháng 4

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: